Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Rév

Remény. Élet. Választás.

» RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Lelki elmélyülés és kézzel fogható segítség

Március 7-én Karitász önkénteseknek tartottak lelkinapot Veszprémben a Szaléziánumban, amelyen Szijártó László pápai esperes, plébános segítette gondolataival a nagyböjti lelki feltöltődést.

A nagyböjti időszakban fontos, hogy mi magunk is, akik egész éven át hivatásunkként tekintünk a szegények felkarolására, kicsit elmélyüljünk és töltekezzünk Jézus Krisztus szeretetével. Figyeljünk az elcsendesedésre, a lelkigyakorlatokon való részvételre, Krisztus követésének mélyebb vágya hassa át szívünket, életünket, kapcsolatainkat. Ismerjük fel azt a sok szenvedést, amit értünk vállalt, azt a sok tanítást, amely által embertársaink javára tehetünk. S a rászorulók megsegítése, a segélyakciók gondos megszervezése és számos feladat közepette ne feledjük a küldetésünk célját, jussanak eszünkben Jézus szavai: „amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek!” (Mt 25,40). Ezen gondolat jegyében tartottuk március 7-én Veszprémben a Szaléziánumban a Karitász önkéntesek nagyböjti lelki napját, amely Szijártó László pápai esperes, plébános lelki vezetésével igyekezett lehetőséget biztosítani a lelki feltöltődésre.

László atya a szeretetszolgálat és a lelki élet fontosságát a szentírás alapján mutatta be a Karitász önkénteseinek. Több szentírási részlet mellett kiemelte a Szent Lukács evangéliumában szereplő történetet, amikor Jézus tanítványaival úton volt:

„Útjuk közben betértek egy faluba (Betániába). Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket.” – Volt mit tennie, hiszen legalább tizennégy fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. – „Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott: Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem! Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha” (10,38–42).

László atya rávilágított, hogy Márta a vendéglátással járó nagy munkát egyedül végezte, fáradozott másokért, így a jótékonyságot jelképezi, míg Mária a szemlélődésbe merül el, töltekezik Jézus gondolataival. Krisztus szava pedig megmutatja, hogy mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott az az élet igéjének hallgatása. Mindkettőre szükség van a szegények szolgálatában is, hogy a szenvedést enyhíteni tudjuk és lelki töltekezésünkkel pedig az élet kenyere táplál minket. Fontos tehát, hogy Karitász önkénteseként egyaránt tudjunk Márták és Máriák lenni. Keressük meg azokat a lehetőségeket, hogy minél inkább tudjuk meglátni a szegényekben, betegekben a szenvedő Krisztust és minél inkább tudjuk szolgálni Márta lelkületével az arra szorulókat. S ami nagyon fontos az életünkben, hogy ezeket a cselekedeteket imádságos lelkülettel, szemlélve Krisztus Urunk tanításait tudjuk végezni Mária lelkületével.

Az elmélkedést követően szentmisén vettek részt az önkéntesek és kiscsoportokban beszélgettek a hallottakról, hogy minél inkább elmélyülhessenek ezekben a gondolatokban.

Az elcsendesedés és az elmélkedés mellett sem maradnak el azonban a szervezett Karitász akciók és az önkéntesek ebben az időszakban is szolgálják az elesetteket. A napokban zajlik a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés a templomokban, amelynek megszervezését, az élelmiszercsomagok összeállítását és kiosztását jelenleg is végzik önkénteseink szerte a Főegyházmegyében. A nagyszabású segélyakció mellett azonban zajlanak az idős- és beteglátogatások, a krízisben lévő családok megsegélyezése, a ruhaadománnyal történő segítség és még számos esemény, amely mind a szegény és hányatott sorsú emberek felkarolását célozzák. Az önkéntesek ebben az időszakban is nagy figyelemmel pakolják a tűzifát, az élelmiszereket, a ruha- és egyéb adományt, látogatják a családokat és igyekeznek mind lelki, fizikai, természetbeni segítséget nyújtani és vállalják fel ezt a nem is olyan könnyű feladatot.

Zagyva Richárd, Veszprém-Főegyházmegyei Karitász

 

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


© Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910 E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008