Csiripelő – foglalkozás az Egri RÉV-ben

A gyermekek érkezése minden családban megváltoztatja az addigi mindennapokat és a szülők új megoldandó feladatokkal találják szembe magukat, ahol fontos, hogy támogatást kapjanak elakadásaik során.

Az édesanyák a szülést követően a mindennapi közösségükből kiszakadva otthon maradnak, ami sok esetben vezethet elmagányosodáshoz, a korábbi örömszerző tevékenységek beszűküléséhez. Mindezeket megelőzve egy olyan befogadó helyi közösséget szeretnénk kialakítani, ami segítő szakember részvételével támogatja a résztvevőket elakadásaik megoldásában, beszélgetéseket generál a problémák és örömök kapcsán. A résztvevő édesanyák közös élethelyzete lehetővé teszi a tapasztalatcserét, a közös beszélgetések feloldhatják a bennük kialakuló feszültséget. Örömeik közös megosztása pozitív energiákat ad.

A csiripelő foglalkozás Gyes-en, Gyed-en lévő édesanyák és gyermekeik számára kerül megrendezésre, heti rendszerességgel, heti egy alkalommal. A csoportok megszervezésénél törekszünk arra, hogy közel azonos életkorú gyermekek kerüljenek egy csoportba, hiszen ők hasonló testi és értelmi érettséggel, érdeklődéssel rendelkeznek. Mindezek tekintetében a foglalkozás szempontjából a legalkalmasabb életkor a 1,5 és 2,5 éves kor közötti időszak, hiszen ilyenkor a gyerekek már nagyobb érdeklődéssel vesznek részt dalos, mondókás feladatokban, szívesebben veszik más gyermekek, felnőttek társaságát. Illetve ebben az életkorban már a közösség, a játszótársak, más felnőttek társaságának a rendszeres megtapasztalása segítséget jelent a kisgyermek és a család számára a közösségbe (óvodai, bölcsődei) való beszokásban.

A foglalkozások első felében a gyermekek vesznek részt életkoruknak megfelelő dalos, mondókás programon óvodapedagógus segítségével. A második szakaszban pedig az anyukákra helyeződik a figyelem. A gyerekekkel való közös játék során az édesanyák beszélgethetnek a számukra aktuális nehézségekről, problémákról, élményekről, tapasztalatokról.

A szakembereink részvétele a foglalkozásokon lehetővé teszi egy-egy aktuális probléma kapcsán társszakmák bevonását is. Így igény szerint, érdeklődés esetén van lehetőség arra is, hogy külső szakembert hívjunk el egy-egy ilyen csoportra pl.: óvodapedagógust, védőnőt, pszichológust.

Csiripelő - a gyermekek szemszögéből
A fejlesztő foglalkozásokon 1,5 éves kortól vesznek részt a gyerekek. Ez az az időszak, amikor a szimbiotikus, szoros anya-gyermek kapcsolat már lazulni kezd, és a gyermek nyitottá válik egy új közeg befogadására, új társas kapcsolatok kialakítására, valamint egy idegen –jelen esetben a foglalkozást vezető óvodapedagógus – elfogadására. Ez később nagy előnnyé válik, amikor az anya munkába áll(na) és beszoktatná gyermekét bölcsödébe vagy óvodába. A gyermeknek ismerőssé válik a helyzet és az anyáról való leválás is könnyebbé válik. Tehát ezeken a foglalkozásokon való részvétel mintegy hidat képez abban a rendszerben, ami ma Magyarországon él: otthon kettesben anyával, majd hirtelen idegen közegben egyedül, intézményben.

A foglalkozásokon tudatosan kísérjük figyelemmel a gyermekek fejlesztését és fejleszthetőségét, hiszen egészen másképp kell hozzáállni egy 1,5 éves és egy 2,5 éves gyermekhez. Ebben az egy évben óriási fejlődésnek indulnak az értelmi képességek, a beszédfejlődés, a gondolkodás, figyelem, valamint a mozgásos képességek, a nagymozgások és a finommotorika. Az egy éves fejlesztés úgy van felépítve, hogy egyik következzen a másikból, mindig egy kis lépést haladva előre. Fontos az ismétlés, ami mintegy keretet ad az órának, a gyermeknek pedig az ismerősség, az „én ezt már tudom!” érzés biztonságát adja. Az új „anyag” pedig az előző órákra épül. Kiemelt szerepet kap a ritmusérzék fejlesztése, a hallás differenciálása, a térirányok érzékeltetése és a testtudat erősítése.

Az anya-gyerek kapcsolat megerősítése a foglalkozás jellegéből fakad. A mai rohanó, túlságosan is ingergazdag és digitalizált világban, fontos a közvetlen, emberi kapcsolat és kommunikáció egymással. A „Rád figyelek!” a „Fontos vagy!” közvetítése a kicsi felé, az érzelmi élete fejlődésének olyan alapokat ad, amire nagyobb korában bátran támaszkodhat. Ha testvérek is vannak, kiemelten fontos, hogy van egy olyan közeg, ahol anya csak rám figyel, csak velem van.

Várkonyiné Fülöp Anita és Hadobásné Tóth Cecília


A+ A-

1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató