Négy éves a Katolikus Karitász Orvosmissziója

A szervezet csoportjai és önkéntesei révén jelen van az egész Kárpát-medencében, és önkéntes orvosai révén a legrászorultabb, a legtávolabb élők, a legveszélyeztetettebbek körében végzi vizsgálatait. A négy esztendő alatt 42 alkalommal több mint 6000 vizsgálatot végzett a környező országok magyarlakta területein, elsősorban Kárpátalján.

60 gyermeket és 41 felnőttet vizsgált, 33 szemüveget írt fel és 9 lúdtalpbetétet osztott ki a Katolikus Karitász önkéntes orvoscsoportja az elmúlt hétvégén, a kárpátaljai Gyertyánligeten.

A 2017 szeptemberében indult Orvosmisszió Gyertyánligeten indult el és immár negyedik alkalommal tér vissza, hogy kontrollvizsgálatokat is folytasson.

Az önkéntes orvosok vizsgálataikkal nemcsak az egészségmegőrzéshez és a megelőzéshez járulnak hozzá, hanem az egykori történelmi Magyarország végvidékén élő magyar szórványközösségek megmaradásához is. 

A Katolikus Karitász csoportjai és önkéntesei révén jelen van az egész Kárpát-medencében, és önkéntes orvosai révén a legrászorultabb, a legtávolabb élők, a legveszélyeztetettebbek körében végzi vizsgálatait. A négy esztendő alatt 42 alkalommal több mint 6000 vizsgálatot végzett a környező országok magyarlakta területein, elsősorban Kárpátalján.

Katolikus Karitász Orvosmisszió

A kormány kárpát-medencei óvodafejlesztési programjához kapcsolódva a Katolikus Karitász Orvosmissziója az elcsatolt területeken elsősorban a szórványban és megmaradásukban legveszélyeztetettebb közösségekben végzi szűrővizsgálatait, kiegészítve ezzel a Katolikus Karitász 2015 óta működő kárpátaljai kórházmisszióját. Az Orvosmisszió vizsgálatait évente ismétli és a gyermekeket támogató „alap” szűrővizsgálatokon túl (fogászat, ortopédia, szemészet) az édesanyáknak kismamaszűrést és tanácsadást, az idősebbeknek pedig vércukor, vérnyomásmérést, valamint EKG vizsgálatot biztosít. Hiánypótló a Karitász 2019-ben elindult nőgyógyászati rákszűrése és a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelőknek adott konduktori támogatás is.

Négy év, negyvenkét misszió és összesen több mint 6000 orvosi vizsgálat

A világjárvány erősen visszavetette az Orvosmisszió munkáját. A karantén ideje alatt a Katolikus Karitász arra törekedett, hogy az Orvosmisszió ellátási területén a covid leküzdésében és a megelőzésben nyújtson segítséget mindenekelőtt eszközökkel és ózonos fertőtlenítéssel. A járvány miatt eddig négy prevenciós szűrővizsgálat került lebonyolításra a Délvidéken és Kárpátalján, melyet szeptember és december között további hat követ. 

Az elmúlt közel négy esztendőben a 72 főből álló önkéntes csapat tagjai (orvosok, medikusok, technikai segítők) összesen 42 alkalommal, Kárpátalja, Délvidék és Erdély 23 településének óvodáiba és iskoláiba jutottak el (melléklet). Az Orvosmisszió 2021 július végéig több mint 3300 óvodás és kisiskolás szemészeti, fogászati és ortopédiai, több mint 2300 felnőtt EKG, vércukor és vérnyomás vizsgálatát, továbbá több mint 600 nőgyógyászati- és rákszűrést végzett el. A vizsgálatok eredményeképpen a Karitász több mint 800 szemüveget és 1000 lúdtalpbetétet juttatott el a gyermekeknek.

Az Orvosmisszió orvosainak és a Karitász helyi munkatársainak segítségével több, mint 110 gyermek és felnőtt kivizsgálását és gyógyítását, műtétjét szervezte meg a munkácsi gyermekkórházban és magyarországi helyszíneken.

Orvosmisszió, Medikusmisszió

A Misszió létszáma a kezdeti 8-ról mára több mint 70 főre emelkedett. 33-an szakorvos, rezidens, míg 11 önkéntes a 2018 tavaszán 4., 5. és 6. éves orvostanhallgatókból megalakult a Medikusmisszió tagjai, akik a szűrővizsgálatokon hatékonyan segíti a szakorvosok munkáját és később orvossá válván az Orvosmissziót erősítik.

Járványmegelőzés és szűrővizsgálatok 2021-ben

Ózonos fertőtlenítés

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Nagyszőlősi Egyházközsége felkérésére elindult egy teljeskörű ózonfertőtlenítési program a Katolikus Karitász Orvosmissziója és a Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület együttműködésében. 2020 év végén, 2021 januárjában és februárjában több településen (Nagyszőlős, Huszt, Bustyaháza, Visk, Tiszaújlak, Bene, Beregszász, Gyertyánliget, Munkács) fertőzött közintézmények, óvodák, iskolák, kollégiumok, plébániák, hittantermek, fertőtlenítését végezte az Orvosmisszió, de ózonozott ravatalozóban és a Beregszászi Magyar Színházban is.

Megelőzés védőeszközökkel, fertőtlenítőszerekkel

A járvány ideje alatt az Orvosmisszió az óvodásoknak, iskolásoknak és a magyar közösségek tagjainak elsősorban egészségügyi segítséget kívánt nyújtani védőeszközök, fertőtlenítőszerek és egészségmegőrző adományok eljuttatásával. Az Orvosmisszió ellátási területén Kárpátalján és a Délvidéken óvodáknak, iskoláknak, kollégiumoknak, kórházaknak, idősotthonoknak, plébániáknak és rászoruló családoknak a helyi karitász szervezeteken keresztül kívántunk segítséget nyújtani. (több mint 2500 liter kézfertőtlenítőt, 2500 db gumikesztyűt, több mint 3000 db maszkot, 250 doboz élelmiszercsomagot, 2500 doboz antibiotikumot, 300 doboz fájdalomcsillapítót, 600 doboz C-vitamint, 250 doboz multivitamint, több tucat digitális hőmérőt, speciális mentősruhákat, egy UH berendezést, 5 db vérnyomásmérőt, EKG berendezést, 40 doboz háztartási felszerelést, 30 doboz ágyneműt, 20 doboz köntöst, pizsamát, törölközőt, 1 doboz kórházi orvosi ruha, több mint 50 zsák ruha adományt, 30 doboz cipő adományt, mosógépet, járókereteket és kerekesszéket)

Babacsomag 2021-ben is

2021-ben babacsomaggal folytattuk a csecsemős családok támogatását Rahón, Nagybocskón, Terebesfejérpatakon, Aknaszlatinán, Técsőn és Visken, továbbá 500 doboz bébiételt juttattunk el a korábban babacsomaggal támogatott édesanyákhoz.

2020-ban, a trianoni békediktátum 100. évfordulóján, az Orvosmisszió által gondozott településeken elindult a Karitász „babacsomag” kezdeményezése, mellyel 100 várandós és csecsemős magyar édesanyának kívánt segítséget nyújtani. Ezek a babacsomagok a korábban is biztosított tájékoztató füzetek mellett a születést követő első egy-két hónapra elegendő legfontosabb csecsemőápolási eszközöket (digitális hőmérő, vízhőmérő, kamillás törlőkendő, popsikenőcs, fürdetőkenőcs), textil és nadrágpelenkát, valamint babaruhát tartalmaznak. Ilyen babacsomagokat vehettek át magyar édesanyák elsőként a délvidéki Muzslyán majd Erdélyben Gyimesbükkön, végül Kárpátalján Kőrösmezőn, és Gyertyánligeten. Azoknak a családoknak kívántunk segítséget nyújtani, akik őrzik magyarságukat és magyarnak kívánják nevelni gyermekeiket.

 Hatékonyabb segítség, raktár Nagyszőlősön

A nagyszőlősi járási karitász telephelyén kis raktárt hoztunk létre, mely hosszútávon segíti a gyógyszerek, az egészségügyi és egyéb adományok tárolását, hatékony elosztását. Nagyszőlős közelsége a határhoz valamint központi fekvése jó elérést tesz lehetővé mind Munkács, mind a nagyobb létszámban magyar lakta települések Técső, Visk, Aknaszlatina felé. A Richter legutóbbi adományának szétosztása már innen történt

Tankönyvek a legrászorultabbaknak és a szórványnak

A trianoni döntés 100. évfordulóján kiemelt cél volt az is, hogy 2020 szeptemberében támogatást kapjanak azok a szórványban élő nagyobb gyermekek, akik magyar nyelvű osztályban vagy iskolában kezdik meg tanulmányaikat. Így több száz magyar nyelvű tankönyvet és több mint 200 iskolakezdési csomagot sikerült eljuttatni délvidéki és kárpátaljai elsősöknek és tanítóiknak. Ezt folytattuk 2021-ben is, tankönyveket, munkafüzeteket, szemléltető eszközöket eljuttatva azoknak a nevelőknek, akik tanórán kívüli foglalkozásokon tanítanak, gyerekek felzárkóztatásával foglalkoznak (Bustyaháza, Munkács, délvidéki Lurkóházak – Óbecse, Drea, Hajdújárás).

Szabadka, Hajdújárás, 2021. május 28-30.

Szűrővizsgálat a Nagycsaládosok Egyesületénél és a hajdújárási Lurkóházban, valamint a Kolibri a Családokért Egyesületnél. Két nap alatt orvosaink összesen 101 gyermeket vizsgáltak, közülük 63-an kaptak szemüveget és 14-en lúdtalpbetétet. 120 felnőtt szűrésére is sor került és 40 hölgy vett részt nőgyógyászati rákszűrésen.

Hajdújárás, 2021. június 9-10.

Tekintettel a nagy érdeklődésre június közepén további 73 nő rákszűrésére és vizsgálatára került sor. Ez alkalommal csak nőgyógyászati vizsgálatot végzett a Misszió.

Óbecse, Drea 2021. június 18-20

Szűrővizsgálat az Óbecsei és a Dreai Lurkóházban. A vizsgálatok alkalmával 101 felnőtt és 84 gyermek szűrését végezték el önkénteseink. Szemüveget 26 gyermek kapott és 6-an kaptak lúdtalpbetétet. Orvosaink 38 nőgyógyászati vizsgálatot végeztek.

Rát, 2021. július 9-11.

Szűrővizsgálat a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon és Rehabilitációs Központban - Az Orvosmisszió 78 gyermeket vizsgált meg a katolikus gyermekotthonban, közülük 31-en kaptak szemüveget. Prevenciós felnőtt szűrésen 64 fő esett át.

Beregszász, 2021. szeptember 3-5.

Szűrővizsgálat a Nagycsaládosok Egyesületénél és az Esze Tamás Líceumban Két nap alatt orvosaink összesen 149 gyermeket vizsgáltak és 96 felnőtt szűrésére is sor került. 28-an kaptak szemüveget és 58-an lúdtalpbetétet. 56 hölgy vett részt nőgyógyászati rákszűrésen.

Gyertyánliget, 2021. szeptember 24-26.

Szűrővizsgálat a Páduai Szent Antal Karitászban. A vizsgálatok alkalmával 41 felnőtt és 60 gyermek szűrését végezték el önkénteseink. Szemüveget 33-an és 9-en lúdtalpbetétet kaptak.

Képek: Vermes Tibor / Katolikus Karitász

A+ A-

Képgaléria

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató