Online konferencián járt a Karitász, a szervezet koronavírus helyzetben történt tevékenységéről Zagyva Richárd országos igazgatóhelyettes számolt be

Vallás és biztonság egyes aspektusai a koronavírus kapcsán címmel nemzetközi konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.

A Katolikus Karitász koronavírus helyzettel kapcsolatos vészhelyzeti tevékenységének megértéséhez fontos, hogy a Katolikus Karitászt, mint egyházi közösséget, a nemzetközi és magyar vonatkozásait és küldetését röviden bemutassuk.

A Karitász nem csupán humanitárius segélyszervezet, hanem egyedülálló motivációval, a Názáreti Jézus példájából és az evangélium szellemiségéből fakadó motivációval rendelkező hívek közössége. A szeretetszolgálat, amit végeznek, pedig nem egyfajta jótékonyság, hanem az Egyház hármas feladatának egyike, lényegének mellőzhetetlen része. Az Egyház küldetését, a szeretet szolgálatát a plébániai karitász csoportokban, az azokat összefogó, segítő és koordináló egyházmegyei Karitász központokban, és az országos Karitász központban, valamint ezek által működtetett szociális intézményekben és segélyprogramokban tevékenykedő hívők közösségben végzik. 

A Katolikus Karitász, mint a magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete egyszerre intézményrendszer és mozgalom, egy a Katolikus Egyházon belül működő közösség, amelyhez Magyarországon 320 fő állású munkatárs, és kb. 10.000 önkéntes tartozik, akik több mint 800 plébániai Karitász csoportba, mint mikroközösségbe tagozódva tevékenykednek rendszeresen és szervezetten. A magyarországi Katolikus Karitász tagja a Nemzetközi Katolikus Karitásznak a Karitász világhálózatának, amely 166 országban jelen lévő világszintű közösség A Katolikus Karitász 8 fő tevékenységi területen végez szeretetszolgálatot, szociális tevékenységet:

Ezeken a területeken szociális intézményrendszerével (17), egyházmegyei központjaival (16), és plébániai karitász csoportjaival (800), valamint helyi és országos segélyprogramjaival nyújt segítséget a rászorulóknak.

A Karitász tevékenységét az evangélium inspirálja és az Egyház társadalmi tanítása irányítja. Így a globális szolidaritás, az integrált emberi fejlődés előmozdítása, az emberi méltóság, a közös jó, a szubszidiaritás, a részvétel elve, a béke előmozdítása, a teremtésvédelem mind olyan elvek, amelyek meghatározzák a Karitász általános emberközpontú szolgálatát és a vészhelyzeti tevékenységét és is. Ezen elvekből fakad, hogy a Karitász nemzeti szervezetei odafordulnak a legszegényebbek, a legsebezhetőbbek, a hátrányos helyeztű csoportok, a katasztrófa károsultak és a társadalom perifériáján élők felé.

A válságkezelés nem ismeretlen a Katolikus Egyház és az egyházi karitatív szervezetek életében, sőt annak elengedhetetlen része. A Caritas számára a vészhelyzet sürgető szolidaritási felhívást jelent, hogy a társadalmunk legsebezhetőbb azon tagjai felé kell fordulni a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban, akiket ez a globális veszélyhelyzet leginkább érint.

A magyar Katolikus Karitász a jelenlegi veszélyhelyzetre, mint az elmúlt évtizedekben is minden vészhelyzetre reagált és a megváltozott körülmények között is folytatja széleskörű tevékenységét. Szociális intézményei, egyházmegyei karitász központjai, plébániai karitászcsoportjai, a hátrányos helyzetű településeken végzett hosszú távú programjai és segélyprogramjai megváltozott módszerekkel, fokozott egészségügyi védelem mellett tovább működnek. A feladatellátás főként online és telefonos konzultáció, személyes ügyelet, egyéni esetkezelés, krízistámogatás és adományszállítás formájában zajlik. Megváltozott az önkéntes segítő tevékenység jellege is, sokkal kevesebb személyes találkozás történik és kiemelten fontos az idősebb önkéntesek védelme, így most elsősorban a 18-60 év közötti segítőkre hárul a legtöbb feladat. Családokat és időseket keresnek fel, hogy őket támogassák a mindennapi teendőkben, mint vásárlás, gyógyszer kiváltás és postai ügyintézés. Az idősebb önkéntesek feladata is átalakult, otthonukból telefonos kapcsolattartással segítik a lakásaikban maradó magányos időseket, napi lelki segítségnyújtást végeznek és sokan vállalkoztak védőmaszk varrására is.

A Katolikus Karitász különös figyelmet fordít a vírushelyzet miatt nehéz szociális helyzetbe került családok támogatására és az idősek egészségének védelmére, időseket, fogyatékkel élőket ellátó szociális intézmények védekezési eszközökkel, fertőtlenítőszerekkel történő támogatására.

A Katolikus Karitász hálózatában a járvány ideje alatti feladatellátás az éves működéshez képest nagyobb és intenzívebb volt. A Karitász egyik öngondoskodást segítő modellprogramja, a „Zöldellő kertek” program keretében közel 5000 család vetőmagokkal és palántákkal történő segítése is megvalósult, a hosszú távú önellátás érdekében. A vészhelyzeti időszakban május végéig kb. 30.000 család támogatása valósult meg. Naponta több száz család számára osztottak meleg ételt, emellett digitális eszközökkel eddig több mint száz gyermek tanulását segítették. Az ország több pontján gyógyászati segédeszközöket és kórházi betegágyat adtak ki idősek és betegek otthoni ápolására. A nagyböjti élelmiszergyűjtés eredményeként és saját forrásból történő élelmiszerbeszerzés eredményeként összesen közel 100 tonna élelmiszer került kiadásra az elmúlt hetekben a nehéz helyzetbe került családoknak.

A Katolikus Karitász 36 bentlakásos szociális és egészségügyi intézményt és több mint tízezer idős, beteg személyt támogatott fertőtlenítőszerekkel, maszkokkal, gumikesztyűkkel és immunerősítőkkel.

A vészhelyzeti tevékenység részeként végzett támogatások jelentőségének érzékeltétése céljából álljon itt néhány adat a Katolikus Karitász által a március 11.-i vészhelyzet kihirdetésétől május végéig támogatásként eljuttatott eszközökről. Összesen megközelítőleg 7.000 liter felületfertőtlenítő és alkoholos kézfertőtlenítő, 500 db arcvédőpajzs, 80 db érintésmentes lázmérő, 200.000 db szájmaszk, 60.000 gumikesztyű és 8.000 doboz Béres csepp 2000 doboz vitamin és immunerősítő készítmény került átadásra magyarországi rászoruló családoknak, időseknek és szociális intézményeknek. Emellett a Kárpátaljai hátrányos helyzetű magyarok támogatását is folytatta a szervezet a vírushelyzet alatt 200 csomag élelmiszer, 6000 szájmaszk, 5000 gumikesztyű és fertőtlenítőszerek adományozásával.

A vészhelyzetek idején a megnövekedett segélykérelmek, krízishelyzetek és a szervezetek általános feladatellátásának nagyobb intenzitása és költségei miatt különösen fontos szerepe van az adományoknak és azok koordinált felhasználásának, valamint az együttműködések szervezett kialakításának.

A Katolikus Karitász a vészhelyzeti tevékenységét összhangban és együttműködésben végzi a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsal, amelynek hat nagy magyarországi karitatív szervezet a tagja. A Tanács tagjai: Katolikus Karitász, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Református Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt. A Tanács a magyar jogszabályok szerint a vészhelyzet kihirdetésekor áll fel és a szervezetek a hatékonyság érdekében rendszeres egyeztetések mentén végzik tevékenységüket, egymás közt koordinálva az ellátandó feladatokat és felosztva az ellátási területeket.

A Katolikus Karitász a Magyar Kormány által a vészhelyzet kihirdetését követően megalakított Önkéntességért és Adományozásért Felelős Akciócsoporttal is szorosan együttműködött.

Látható tehát, hogy a Karitász mind helyi mind globális szinten azonnal reagál a vészhelyzetekre, így a koronavírus helyzetben kialakult válságra is. A magyar Katolikus Karitász küldetésének megfelelően mind saját forrásból, mind az együttműködésekből fakadó forrásokból és a főállású, valamint önkéntes tagokból álló humánerőforrását a leghatékonyabban kihasználva nyújtott szeretetszolgálati és szociális szolgáltatásokat a vírus terjedésének leküzdése és a járvány következtében krízishelyzetbe kerülők érdekében.

Forrás: netkonferencia

Katolikus Karitász / Zagyva Richárd

A+ A-

1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató