Mailáthpuszta Mobil Jelenlét Pont

JELENLÉT SZOLGÁLTATÁS A SELLYEI JÁRÁSBAN

1. A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE: MOBIL JELENLÉT PONTKÉNT MAILÁTHPUSZTÁN HETI EGYSZERI MEGJELENÉSSEL

2. A szolgáltatás relevanciája: A Mobil Jelenlét Pont feladata és célja, hogy település lakóira irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa .

3. A szolgáltatás célja: Célja, hogy a szolgáltatáshiányos településen a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és minőségben biztosításra kerüljenek a hiányzó szolgáltatások, programok, illetve elősegítse az azokhoz való hozzáférést. Mindenki számára nyitott, folyamatosan a hét 1 állandó napján és időben nyitva tartó komplex közösségi szolgáltató tér.

4. A szolgáltatás célcsoportja: A mailáthpusztai helyi lakosok

5. A szolgáltatás területe (elsődleges települések megjelölésével): Mailáthpuszta

6. A szolgáltatás tartalma: Tanoda jellegű tevékenység: tanulást segítő felzárkóztatás, felkészítés. Gyermekjátszó klub (vezetett fejlesztő célú és szabad játék.) Mese délután. Információs pont: számítógép használat, tájékozódási lehetőség a járás szolgáltatásiról, szociális és életvezetési egyéni tanácsadás. Beszélgetés, valamint szociális és hivatali ügyintézésben való segítségnyújtás. Tetű program: irtás és prevenció. Nyitott közösségi tér. Lakossági fórumok.

7. A szolgáltatás módszere: Az elméleti ismeretek és gyakorlati elemek alkalmazása.

8. A szolgáltatás gyakorisága: A mailáthpusztai Mobil Jelenlét Ponton heti 1alkalommal Kedd 15-tól 18 óráig tart.

9. A szolgáltatás humán erőforrása: Fűri István, Fekete Ferencné, Jakab Kinga

10. A szolgáltatás eszközei: A Kisszentmártoni Jelenlét Pontról meglévő játékok és sport eszközök, számítástechnikai eszközök biztosítása.

11. Feladatok és tevékenységek a szolgáltatás megvalósítása során: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség programjainak mailáthpusztai lakosok aktív bevonása, a szolgáltatások ismertetése, azok lehetőségei és a lehetőségek előnyeinek elsajátítása.

12. Együttműködő partnerek a szolgáltatás megvalósítása során (feladat, tevékenység megjelöléssel), együttműködés tárgyával kapcsolatosan: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség programjainak a jelenlétpontokon lévő programok egyeztetése a Kisszentmárton önkormányzattal.

13. A szolgáltatás jövőképe, fenntarthatósága: A foglalkozások célja a gyermekek, fiatalok önállóságra nevelése. A felnőtt lakosság a mai kor technikai lehetőségeinek és követelményinek rutinszerű használatának bemutatása, elsajátítása. Közösségformálás a lakóközösség kohéziójának erősítése.

Képek:

A+ A-

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató