Végtelen lehetőség

Az EFOP-1.5.1-17-2017-00005. azonosítószámú „Végtelen lehetőség - komplex felzárkóztatási modellprogram a sellyei járásban”

-        A kedvezményezett neve: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica

-        A szerződött támogatás összege: 385.211.487 Ft

-        A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

-        A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.29.

A Végtelen lehetőség pályázat keretében összesen öt járásban  valósulhat meg komplex fejlzárkóztatási célú fejlesztés. A sellyei járásban a Katolikus Karitász, a kunhegyesi járásban a Máltai Szeretetszolgálat, a gönczi járásban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a baktalórántházai járásban a baptista Szeretetszolgálat, a cigándi járásban pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat nyerte el a pályázatot, és így indít kísérleti projekteket.

A Baranya megyei Sellyei járás Magyarország második legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező járása, az ország egyik legszegényebb térsége. A 13 767 fő lakosú járás 38 településének 85%-át 500 fő alatti aprófalvak teszik ki. A térség lakossága folyamatosan csökken, míg a korösszetétel egyre inkább az idősebbek felé tolódik el. A járásban a munkaerő-piaci helyzet jelentősebb kedvezőtlenebb az országos átlagnál, és Baranya megye járásai közül a legrosszabb. A kistérség falvainak jó része visszafordíthatatlan gettósodással, társadalmi és etnikai homogenizációval néz szembe. A legszegényebb, leghiányosabb ellátottságú aprófalvak vannak a legnehezebb helyzetben, a helyi munkalehetőségek teljes hiánya, a kistérségen belüli, és az azt környező térséget jellemző munkaerő-piaci mobilitási lehetőségek igen korlátozott volta, valamint a nehezen elérhető szolgáltatások nem kínálnak kitörési pontot a lakosság számára. Jelen projektet a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete valósítja meg.

A fejlesztés célja az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával. A projekt célterülete a sellyei járás, amely egyike annak az 5 járásnak, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutatják, s ahol a szegénységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál.

A projekt közvetlen célcsoportját alkotják többek között az érintett településeken élő lakosság, települési vezetők és intézményvezetők, az közszolgáltatásokban működő intézmények munkatársai, civil szervezetek és egyházak.

A program komplex, közösségi rehabilitációs folyamatot céloz, ami biztosítja az egységes szakmai módszertani szempontok szerinti megvalósítást is.

A program lényege az állandó segítő jelenlét biztosítása a telepen lakók részére. Irodánk, közösségi terünk a telep egyik lakásában, házában kerül kialakításra, így könnyen megközelíthető a segítségre szorulók számára. Több szakterületre - szociális ellátás, oktatás/képzés, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés, egészségügy, kultúra - együttesen koncentrál.

A program a családokat és a közösséget aktivizálva felkutatja és felhasználja a már meglévő belső erőforrásokat, és a szociális segítségnyújtást a jó célra és a konkrét és gyors problémamegoldásra törő csapatmunka húzóerejével és dinamikájával végzi. Alapvető feladat a felzárkózási folyamatban való aktív részvétel igényének kialakítása.

Fontos eleme a programnak a rehabilitáció is, jövőképet, tartást ad, lehetővé téve azoknak az alapvető, sokszor az emberi méltósággal összefüggő igényeknek a kielégítését, amelyek az itt élők számára gyakran elérhetetlenek.

A projektben számos tevékenység valósul meg, mint például találkozók, szakmai műhelyek, hálózatosodás generálása, Járási Szolgáltató Kerekasztal létrehozása, Sellye járási információs és szolgáltatási honlap és online tudástár létrehozása, „Jelenlét Pont” szolgáltató és közösségi tér létrehozása két településen, valamint Mobil Jelenlét Pontok működtetése. Emellett diagnózis alapú szociális és felzárkóztató célú tevékenység, valamint képzési és fejlesztőpedagógiai szolgáltatások nyújtása.

A Sellyei járásban kisszentmártonban és Tésenyben alakított ki a Katolikus Karitász Jelenlét Pontokat, ezen kívül a járás többi településén Utazó jelenléttel működtett szociális, felzáróztatási és fejlesztő célú programokat.

Sellye Járási Információs és szolgáltatási honlap aloldal és online tudástár 

Együttműködések erősítése, hálózatosodás:

Pilot Programok a Projektben:

Diagnózis alapú szociális és felzárkóztatási célú tevékenységek és szolgáltatások a projektben:

Médiamegjelenések

A+ A-

1115 Budapest, Bartók Béla út 104. Telefon: +36 1 372 0910

E-mail: office@caritas.org.hu Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008


Adatkezelési tájékoztató